top of page

Project : Bose Central Embassy

เจ้าของโครงการ  บริษัท อัศวโสภณ จำกัด

สถานที่  ห้างสรรพสินค้า Central สาขา Embassy ชิดลม  กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบภายใน  Bose (สำนักงานใหญ่)

คำบรรยาย  งานตกแต่งภายในโชว์รูมเครื่องเสียง Bose สาขาห้างสรรพสินค้า Central Embassy โดยงานภายในแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกสำหรับโชว์สินค้า โดยจัดทำตามแบบและคำนึงถึงความแข็งแรงในส่วนของผนังที่ไว้แขวนลำโพง หรือทีวี ที่มีน้ำหนักมากพร้อมกับกรุผนังกันเสียง ส่วนที่สองสำหรับห้องทดสอบระบบเสียงของลูกค้า ส่วนที่สามเป็นพื้นที่ Storage รวมถึงเป็นที่พักผ่อนสำหรับพนักงาานประจำสาขา 

bottom of page