top of page

Project :   CUD Shop (Cooperative School)

เจ้าของโครงการ  สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบ  บริษัท วิน วรวรรณ จำกัด

คำบรรยาย  งานตกแต่งภายในร้านสหกรณ์ ที่เน้นวัสดุจากธรรมชาติเข้ามาใช้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งผู้ออกแบบใช้ไม้อัดฟางข้าวเข้ามาเป็นวัสดุหลัก ไม่ว่าจะเป็นชั้นโชว์สินค้า ผนังตกแต่ง เคาน์เตอร์ โต๊ะ รวมไปถึงฝ้าแขวน

bottom of page