top of page

Project :  Condo Manhattan Chidlom

เจ้าของโครงการ คุณวิช ศิริพงศ์

สถานที่ Manhattan Chidlom กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบ  คุณรัตนชัย อัศวโสภณ

คำบรรยาย  งานตกแต่งภายในห้องพักคอนโดมิเนียม ดำเนินการ Build in พื้นที่ห้องรับแขก กรุผนังไม้ติดลามิเนตเป็นชั้นหนังสือ  Build in โต๊ะวางทีวี ดำเนินงานประตูบานเลื่อนเพื่อสัดส่วนในพื้นที่ห้องครัว ห้องนอนกรุผนังหัวเตียง build in ตู้เสื้อผ้า และติดตั้งประตูไม้สัก

CM01
CM01

ชั้นหนังสือ Build in ติดกับผนังกรุไม้ลามิเนต

press to zoom
CM02
CM02

ประตูบานเลื่อนขอบไม้สักกรุกระจกเงาสีชาดำ ผนังตีระแนงไม้

press to zoom
CM03
CM03

Build in ตู้เก็บของ ชั้นกระจกใส พร้อมโต๊ะกระจกขาเหล็กพ่นสีเงิน

press to zoom
CM04
CM04

ประตูขอบไม้สักกรุกระจกอัดลวดทองแดงด้านใน

press to zoom
CM05
CM05

Build in ผนังทีวี ด้านบนเป็นตู้เก็บของบานเปิด

press to zoom
CM06
CM06

ภายในตู้เสื้อผ้า Build in พ่นสีขาวด้านในตู้

press to zoom
CM07
CM07

ตู้เสื้อผ้า Build in ด้านหน้ากรุกระจกเงาสีชาดำ ปิดผิวด้วยลามิเนตบน ล่าง

press to zoom
CM08
CM08

ผนังไม้กรุลามิเนตหัวเตียง เซาะร่อง

press to zoom
CM09
CM09

ภายในห้องน้ำ

press to zoom
bottom of page