Project :   CUD Art Gallery

เจ้าของโครงการ  สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบ  คุณรัตนชัย อัศวโสภณ

คำบรรยาย  งานปรับปรุงและตกแต่งผนังริมทางเดินระหว่างชั้น ให้เป็น Art Gallery ไว้แสดงภาพงานศิลปะของนักเรียนภายในโรงเรียน ให้ดูสวยงาม โดดเด่นด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีก ติดไฟ Spot light เพื่อให้ผลงานที่แสดงดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

CAG01
CAG01

แผงตะแกรงเหล็กฉีก โชว์ผลงานศิลปะของนักเรียน

CAG02
CAG02

ไฟ Spot light ส่งภาพผลงานของนักเรียน

CAG03
CAG03

แผงตะแกรงเหล็กฉีกสีขาว แขวนภาพผลงานศิลปะของนักเรียน

CAG04
CAG04

ตู้ไม้ติดลามิเนิตบานเปิด บังกล่องไฟ เพิ่มประโยชน์การใช้งานในการเก็บของ และความสวยงาม

CAG05
CAG05

บอร์ดสำหรับแขวนงานศิลปะ

CAG06
CAG06

บอร์ดแสดงภาพงานศิลปะ ที่ออกแบบมาให้ดูแตกต่าง และสวยงาม

CAG07
CAG07

ระหว่างทางเดิน บอร์ดแขวนงานศิลปะของนักเรียน

CAG08
CAG08

ด้านบนกรอบเหล็กติกกระจก ไว้สำหรับติดงานศิลปะด้านบน เพิ่มอีกมุมมองให้ผู้ชมงาน

CAG09
CAG09

ตู้บานเปิดไม้กรุลามิเนต เพิ่มพื้นที่เก็บของ และเพิ่มความสวยงาม