Project :   CUD Art Gallery

เจ้าของโครงการ  สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบ  คุณรัตนชัย อัศวโสภณ

คำบรรยาย  งานปรับปรุงและตกแต่งผนังริมทางเดินระหว่างชั้น ให้เป็น Art Gallery ไว้แสดงภาพงานศิลปะของนักเรียนภายในโรงเรียน ให้ดูสวยงาม โดดเด่นด้วยแผงตะแกรงเหล็กฉีก ติดไฟ Spot light เพื่อให้ผลงานที่แสดงดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

© 2017 by 5814 Architect Co.,Ltd.

  • Facebook Black Round