top of page

Project : Bose Crystal Design Center

เจ้าของโครงการ  บริษัท อัศวโสภณ จำกัด

สถานที่  Crystal Design Center  กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบภายใน  คุณรัตนชัย  อัศวโสภณ

คำบรรยาย  งานตกแต่งภายใน และภายนอกโชว์รูมเครื่องเสียง Bose สาขา CDC ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม  โดยงานภายในแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกสำหรับโชว์สินค้า โดยจัดทำตามแบบและคำนึงถึงความแข็งแรงในส่วนของผนังที่ไว้แขวนลำโพง หรือทีวี ที่มีน้ำหนักมากพร้อมกับกรุผนังกันเสียง ส่วนที่สองสำหรับห้องทดสอบระบบเสียงของลูกค้า ส่วนที่สามเป็นพื้นที่ Storage รวมถึงเป็นที่พักผ่อนสำหรับพนักงาานประจำสาขา ส่วนภายนอกโชว์รูมตกแต่งด้วยระแนงไม้สัก เพิ่มความสวยงามและโดดเด่นให้กับโชว์รูม

bottom of page