top of page

Project : Siam Fine Chemicals (Office)

เจ้าของโครงการ บริษัท สยามฟายน์เฆมี จำกัด

สถานที่ อาคารอรกานต์ ชั้น 12 กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบ  บริษัท Dex studio จำกัด

คำบรรยาย  งานปรับปรุงและตกแต่งภายในสำนักงาน โดยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการรื้อถอน เดินงานระบบงานไฟฟ้า งานประปา งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานพื้น งานผนังกันเสียง (เฉพาะห้องประชุมละห้องผู้บริหาร) และงาน Build in ทั้งหมด

SFC01
SFC01

บริเวณส่วนของ Reception ของสำนักงาน

press to zoom
SFC02
SFC02

ผนังตกแต่งระแนงไม้ Ash

press to zoom
SFC03
SFC03

ห้องประชุม 1 Build in ตู้เอกสาร และกรุผนังกันเสียงรอบห้อง ฝ้าหลุมซ้อนไฟ และติดตั้งไฟดาวน์ไลน์

press to zoom
SFC04
SFC04

ห้องประชุม 2 ผนังตู้ Build in พร้อมกรุกันเสียง ส่วนผนังอีกด้านกรุกระจกหลังขาว เพื่อเป็นกระดานไวน์บอร์ด

press to zoom
SFC05
SFC05

ด้านนอกห้องประชุม 3 ผนังกระจกเทมเปอร์ใสสูงจากพื้นถึงฝ้า

press to zoom
SFC06
SFC06

ภายในห้องประชุม 3 ผนังกรุกันเสียง และเป็นตู้ Build in เก็บเอกสาร

press to zoom
SFC07
SFC07

Build in ตู้เก็บเอกสารสูงจากพื้นถึงฝ้า

press to zoom
SFC08
SFC08

ห้องผู้บริหาร ผนังกระจกใสชนมุมกับผนังปูนเปลือย

press to zoom
SFC09
SFC09

ประตูด้านหน้าของห้องผู้บริหาร ทำระแนงไม้ Ash

press to zoom
bottom of page