top of page

Project :  Baan Petchkasem 5

เจ้าของโครงการ คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร

สถานที่  บ้านพักอาศัยถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบ 

คำบรรยาย  งานปรับปรุงและตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วน ดังนี้ ส่วนด้านล่าง ตกแต่ง Build in ผนังห้องรับแขก ตู้เก็บรองเท้า และชั้นวางของต่าง ๆ  ส่วนด้านบนดำเนินการในส่วนของห้องนอน 3 ห้องพร้อมห้องทำงาน และห้องพระ โถงทางเดิน และรวมถึง Build in ตู้และงานกระจกเงาภายในห้องน้ำทั้งหมด

bottom of page