top of page

Project :  Baan Petchkasem 5

เจ้าของโครงการ คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร

สถานที่  บ้านพักอาศัยถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ออกแบบ 

คำบรรยาย  งานปรับปรุงและตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วน ดังนี้ ส่วนด้านล่าง ตกแต่ง Build in ผนังห้องรับแขก ตู้เก็บรองเท้า และชั้นวางของต่าง ๆ  ส่วนด้านบนดำเนินการในส่วนของห้องนอน 3 ห้องพร้อมห้องทำงาน และห้องพระ โถงทางเดิน และรวมถึง Build in ตู้และงานกระจกเงาภายในห้องน้ำทั้งหมด

KCH01
KCH01

ตู้วางใส่รองเท้าหน้าบ้าน ดีไซด์เรียบให้เข้ากับผนังกระเบื้องสีน้ำตาล

press to zoom
KCH02
KCH02

ผนังไม้ทำสีเสี้ยนขาว vintage บริเวณห้องรับแขกชั้นล่าง

press to zoom
KCH03
KCH03

โถงทางเดินชั้น 2 Build in ตู้เก็บของบริเวณก่อนเข้าห้องทำงาน

press to zoom
KCH04
KCH04

โถงทางเดินภายในห้องนอนใหญ่ ทำซุ้มประตูบานเลื่อนกั้นพื้นที่ห้องนอนให้เป็นสัดส่วน

press to zoom
KCH05
KCH05

ผนังรอบห้องนอนใหญ่กรุไม้แนว Vintage

press to zoom
KCH06
KCH06

หัวเตียงทำเป็นชั้นหนังสือ ภายในห้องนอน 1

press to zoom
KCH07
KCH07

Build in ตู้เเสื้อผ้า และโต๊ะเครื่องแป้งหน้าบานกรุกระจกหลังสีชมพู ภายในห้องนอน 1

press to zoom
KCH08
KCH08

Build in ตู้เเสื้อผ้า และโต๊ะเครื่องแป้งหน้าบานกรุกระจกหลังสีฟ้า ภายในห้องนอน 2

press to zoom
KCH09
KCH09

หัวเตียงทำเป็นชั้นหนังสือ ภายในห้องนอน 2

press to zoom
bottom of page